bangtaiviethq@gmail.com

Hotline: 0983.659.869

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng ngành khai thác khoáng sản

Cảm ơn các Khách hàng Sự tín nhiệm của các khách hàng là niển tự hào của chúng tôi

Khách hàng của tự thành trải dài Từ Bắc -Trung -Nam .

  1. Tổng công ty khoáng sản Hà Tĩnh
  2. Công Ty khoáng sản Hải Dương
  3. Công ty Apatit Lào  Cai
  4. Công ty khác
Sản phẩm - Dịch vụ - Thông tin khác

Khách hàng ngành than

Công ty than Dương Huy ,công ty than Nam Mẫu ,Công ty than Núi Béo ,Công ty than Hà Ráng...