bangtaiviethq@gmail.com

Hotline: 0983.659.869

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng ngành than

Cảm ơn các Khách hàng Sự tín nhiệm của các khách hàng là niềm tự hào của chúng tôi.

Khách hàng ngành than của Công ty Tự Thành trải dài Từ Bắc -Trung -Nam :

  1. Công ty than Dương Huy
  2. Công ty than Nam Mẫu
  3. Công ty than Núi Béo
  4. Công ty than Hà Ráng
  5. Công ty than Khe Tam
  6. Công ty Than 45
  7. Công ty than Hồng Thái
  8. Công ty than Đông Bắc-xí nghiệp cảng
  9. Công ty INVECO
  10. Công ty khác