bangtaiviethq@gmail.com

Hotline: 0983.659.869

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng ngành xi măng

Cảm ơn các Khách hàng, sự tín nhiệm của các khách hàng là niển tự hào của chúng tôi .

Khách hàng của Tự Thành trải dài Từ Bắc -Trung -Nam :

  1. Công ty Xi măng Lào Cai
  2. Xi Măng Yên Bái
  3. Xi măng Hải Dương
  4. Xi măng Lam Thạch
  5. xi Măng Hải Phòng
  6. Xi Măng Duyên Hà
  7. Xi Măng Gia Lai
  8. Xi măng Phú Yên
  9. Xi măng covesco 1..
  10. Công ty khác
Sản phẩm - Dịch vụ - Thông tin khác

Khách hàng ngành than

Công ty than Dương Huy ,công ty than Nam Mẫu ,Công ty than Núi Béo ,Công ty than Hà Ráng...